Dramaturgen in gesprek – Rencontres entre dramaturges @ Graz

Vrijdag 11 juni, van 11 en 13 uur / Vendredi 11 juin, de 11 à 13h

Tijdens het DramatikerInnenfestival gaan de Belgische dramaturgen Mieke Versyp en Ruth Mariën en schrijver Freek Mariën in gesprek met Duitstalige collega’s over wat het betekent om voor/met een jong publiek te werken.

Volg live en neem deel aan dit gesprek via deze link (zoom).

Pendant le DramatikerInnenfestival les dramaturges belges Mieke Versyp et Ruth Mariën, ainsi que l’auteur Freek Mariën échangeront avec des collègues germanophones sur ce que signifie pour eux de travailler pour/avec le jeune public.

Suivez en direct et participez à cette conversation par ce lien (zoom).

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top