Theater voor thuisblijvers / Du théâtre pour ceux qui restent à la maison

NL — Tijdelijk afwezig in de theaterzaal, maar opvallend aanwezig online. Omdat het coronavirus live voorstellingen even onmogelijk maakt, nemen organisaties en kunstenaars in heel België allerhande initiatieven om het publiek toch te bereiken.

  • Podium Aan Huis is een tijdelijk online platform waarop je gratis video-opnames kan bekijken van podiumvoorstellingen uit de Vlaamse Gemeenschap, waaronder heel wat producties voor jong publiek. De website is een initiatief van Cultuurconnect, in samenwerking met gezelschappen en cultuurhuizen.
  • Opnames van voorstellingen uit de Franse en de Duitstalige Gemeenschap zijn te zien op het platform Jeune Public à la maison van WBTD (Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse) en de CTEJ (Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse).
  • Neemt jouw organisatie een inspirerend initiatief? Laat het ons weten via steve@4hoog.be! We delen de acties van onze leden graag met een internationaal professioneel publiek op de Facebookpagina van ASSITEJ Belgium.

Getuigenissen en initiatieven uit het wereldwijde ASSITEJ-netwerk vind je in de nieuwsbrief van ASSITEJ International.

FR — « Tijdelijk afwezig / Absence temporaire. » Temporairement absents du théâtre, présents en ligne. Comme le coronavirus rend les spectacles en direct impossibles, des organisations et des artistes de toute la Belgique prennent toutes sortes d’initiatives pour toucher le public.

  • Podium Aan Huis est une plateforme en ligne temporaire sur laquelle vous pouvez regarder des vidéos gratuites de spectacles de la Communauté flamande, dont de nombreuses productions pour le jeune public. Le site web est une initiative de Cultuurconnect, en collaboration avec des compagnies de théâtre et des maisons de la culture.
  • Des enregistrements de spectacles des Communautés française et germanophone sont disponibles sur la plateforme Jeune Public à la maison de WBTD (Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse) et la CTEJ (Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse).
  • Vous prenez une initiative inspirante ? Faites-le nous savoir via steve@4hoog.be ! Nous sommes heureux de partager les actions de nos membres avec un public professionnel international sur la page Facebook d’ASSITEJ Belgium.

Retrouvez d’autres initiatives et témoignages du réseau international en lisant la newsletter d’ASSITEJ International.

Foto/photo: De tuin van de walvis — DE MAAN © Diego Franssens

Commencez à saisir votre recherche ci-dessus et pressez Entrée pour rechercher. ESC pour annuler.

Retour en haut