“Gun kinderen en jongeren het recht op kunst en cultuur” / « Donner aux enfants et aux jeunes le droit à l’art et à la culture »

NL — “Wij vragen dat de bevoegde ministers voor onderwijs en cultuur met elkaar in gesprek gaan en met de vertegenwoordigers van die sectoren. Het schooljaar start over twee weken.”

Lees het opiniestuk in De Morgen door Els De Bodt en Koen Haagdorens van hetpaleis.


FR — « Nous demandons à ce que les ministres en charge de l’éducation et de la culture engagent un dialogue avec les représentants de ces secteurs. L’année scolaire commence dans deux semaines. »

Une opinion de Els De Bodt et Koen Haagdorens de hetpaleis, à lire dans De Morgen (en néerlandais).


Foto/photo: hetpaleis © Karolina Maruszak

Commencez à saisir votre recherche ci-dessus et pressez Entrée pour rechercher. ESC pour annuler.

Retour en haut