Najaarsfestivals in de kijker / Les festivals de cet automne à l’honneur

NL — Dit najaar valt er opnieuw veel te beleven in de kinderkunsten in België! Een overzicht.

FR — Cet automne, il y a de nouveau beaucoup à faire dans le domaine des arts jeune public en Belgique ! En voici une vue d’ensemble.

Festival Météorites – Focus 3637
10-29.10 Brussel/Bruxelles
— Voor haar twaalfde verjaardag toont Compagnie 3637 vijf verschillende producties op drie verschillende locaties in Brussel, op uitnodiging van Pierre de Lune.
— Pour son douzième anniversaire, la Compagnie 3637 présente cinq de ses spectacles dans trois lieux différents à Bruxelles, à l’invitation de Pierre de Lune.

Cocq’Arts festival
20-23.10 Brussel/Bruxelles | 27-31.10 Namur
— Een multidisciplinair kunstenfestival met werk van nieuwe makers, met een luik voor jong publiek.
— Un festival multidisciplinaire qui présente le travail de nouveaux créateurs, avec une partie consacrée au jeune public.

AGORA JubiläumsFest
22-26.10 St. Vith
— Het Duitstalige AGORA Theater viert zijn veertigste verjaardag met een festival met onder meer vijf eigen producties.
— AGORA, de la communauté germanophone, célèbre son quarantième anniversaire avec un festival qui présentera cinq de ses spectacles.

Na-Zomer&Zonen
31.10-08.11 Gent
— Een festival voor kleutertheater uit Vlaanderen, georganiseerd in De Kazematten door 4Hoog.
— Un festival de théâtre pour petits organisé par 4Hoog à De Kazematten.

BIG BANG Bubbel
01.11 Antwerpen | 08.11 Brussel/Bruxelles | 14-15.11 Gent
— Een kleinschalige editie van Zonzo Compagnies avontuurlijke muziekfestival voor jong publiek.
— Une édition à petite échelle du fameux festival de musique pour le jeune public par Zonzo Compagnie.

Rencontres Théâtre Jeune Public
03-10.11 Liège | 26-30.12 Brussel/Bruxelles
— Ieder jaar in augustus vindt in Hoei een meerdaagse showcase plaats voor theater voor jong publiek uit de Franse Gemeenschap, die wordt bijgewoond door vele programmatoren uit binnen- en buitenland. De editie 2020 van de Rencontres werd uitgesteld tot het najaar en zal plaatsvinden op verschillende locaties in Luik en Brussel. Het programma in Brussel vervangt het festival Noël au Théâtre 2020 van de CTEJ.
— C’est à Liège et Bruxelles qu’auront lieu les Rencontres de Huy, qui se déroulent habituellement en août. L’édition de Bruxelles remplacera le festival Noël au Théâtre organisé tous les ans par la CTEJ.

Rode Hond
05-08.11 Leuven
— Een familiefestival met theater, circus, film, dans, games, workshops, literatuur … op verschillende plekken in de stad.
— Un festival pour les familles avec du théâtre, du cirque, du cinéma, de la danse, des jeux vidéo, des ateliers, de la littérature, et ce dans différents endroits de la ville.

Ménage à deux
11-15.11 Brussel/Bruxelles
— BRONKS en La montagne magique vieren het Belgische theater voor jong publiek samen met Nederlands- en Franstalige gezelschappen en enkele internationale artiesten. Een uitnodiging om over regio- en taalgrenzen heen voorstellingen te ontdekken in verschillende genres.
— BRONKS et La montagne magique célèbrent le théâtre jeune public belge avec des compagnies néerlandophones et francophones et quelques artistes internationaux. Une invitation à découvrir des spectacles de styles différents par-delà les frontières régionales et linguistiques.

Kerst in De Studio
20-30.12 Antwerpen
— Theater, cinema en feest voor de hele familie in alle hoeken van De Studio.
— Théâtre, cinéma et fête pour toute la famille dans tous les coins et recoins du Studio.

PodVis Light
27.12 Mechelen
— Een tweede editie van het festival voor visuele podiumkunsten voor jong publiek georganiseerd door DE MAAN, Ultima Thule, FroeFroe en Cultuurcentrum Mechelen.
— Une deuxième édition du festival des arts visuels pour jeunes publics organisé par DE MAAN, Ultima Thule, FroeFroe et Cultuurcentrum Mechelen.

Foto/photo: Die drei Leben der Antigone — AGORA Theater © Jannis Mattar

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top