Open call: Bibu & ASSITEJ Artistic Gathering 2022

NL — In de jaren tussendoor het driejaarlijkse ASSITEJ World Congress ontmoeten kinderkunstenprofessionals uit de hele wereld elkaar tijdens de ASSITEJ Artistic Gathering, die telkens in een ander land georganiseerd wordt. Van 17 tot 22 mei 2022 vindt de bijeenkomst plaats in Helsingborg (Zweden) tijdens de podiumkunstenbiënnale voor jong publiek Bibu.

Het thema van de ASSITEJ Artistic Gathering 2022 is ‘Leave No One Behind’. De doelstellingen zijn onder meer om de internationale zichtbaarheid van inheemse volkeren te bevorderen en kunst en cultuur door deze gemeenschappen te vieren. Voor het podiumprogramma zijn Bibu en ASSITEJ Zweden daarom op zoek naar vernieuwende internationale producties bedacht, gecreëerd of geproduceerd door kunstenaars uit inheemse culturen. Lees de projectoproep en dien uiterlijk op 1 oktober 2021 je voorstel in.

FR — Le réseau ASSITEJ se rassemble également lors des ASSITEJ Artistic Gatherings, organisés dans un pays différent à chaque fois. Du 17 au 22 mai 2022, celui-ci se déroulera à Helsingborg (Suède) dans le cadre de la biennale jeune public Bibu, et son thème sera “Ne laissez personne derrière”.

Parmi ses objectifs, il s’agit notamment de promouvoir la visibilité internationale des peuples indigènes et de célébrer l’art et la culture de ces communautés. Bibu et ASSITEJ Suède sont donc à la recherche de productions internationales innovantes conçues, créées ou produites par des artistes issus des cultures indigènes. Veuillez lire l’appel à projets et soumettre votre proposition au plus tard le 1er octobre 2021.

Commencez à saisir votre recherche ci-dessus et pressez Entrée pour rechercher. ESC pour annuler.

Retour en haut