Projectoproep Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap / Projektaufruf Deutschsprachige und Flämische Gemeinschaft

NL — Organisaties uit de Vlaamse Gemeenschap die een cultureel project realiseren met een partner uit de Duitstalige Gemeenschap, kunnen een financiële tussenkomst aanvragen. | DE — Die Deutschsprachige und die Flämische Gemeinschaft unterstützen kulturelle Projekte, die Ostbelgier und Flamen gemeinsam auf die Beine stellen.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top